Valgthriller og corona

Oktober ble en utfordrende måned i aksjemarkedene, hvor det meste handlet om presidentvalget i USA og en kraftig oppblussing av coronaviruset i Europa og USA.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 2,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endt ned 5,1 prosent målt i EUR, mens hovedindeksen på Oslo Børs måtte tåle en tilbakegang på 5,2 prosent målt i NOK.

Går mot presidentskifte

Valget i USA ser ut til å gå i Joe Bidens favør (redaksjonen avsluttet 05. november). Samtidig ser det ut til at flertallet i Senatet forblir republikansk. Med det fortsetter tautrekkingen rundt en ny tiltakspakke for økonomien, noe som er negativt for finansmarkedene. Handelspolitisk kan et presidentskifte bidra positivt i forhold til Kina. Biden kan også skape mer forutsigbarhet i forhold til internasjonale institusjoner som WTO. Likefullt, først må han altså vinne valget.

Oppblussingsfrykt og vekstmomentum

Etter en periode med gjenåpning av samfunn og delvis kontroll på smitteveksten, har stadig flere land måtte gjeninnføre strenge smittevernstiltak. I Europa opplever land som Frankrike, Spania og UK spesielt stor oppgang i smitte. Når nye og strenge smittevernstiltak innføres, påvirkes også den økonomiske veksten. Den rekordhøye BNP-veksten fra tredje kvartal på 33 prosent (annualisert), vil trolig ikke gjenta seg når fjerde kvartal skal oppsummeres.

Sterkt fra Kina

Mens smittetallene øker i Europa og delvis i USA, holdes de nede i mange asiatiske land som Kina, Japan, Sør-Korea og Taiwan. Det er positivt. Det har ikke vært noen smitteoppblussing i Kina hvor alt startet, og BNP-tallene for tredje kvartal viste videre vekst etter den kraftige oppgangen i andre kvartal. Industriproduksjonen er tilbake over nivået før COVID-19, og selv konsumet som har vært svak uten spesifikk støtte, er på vei opp igjen. Utsiktene fremover påvirkes av valgutfallet i USA og hvordan handelspolitikken utspiller seg.

Veien videre …

Etter to svake måneder i aksjemarkedene, er spørsmålet om vi kan forventet et lite aksjerally inn mot jul. Historisk har aksjemarkedene også beveget seg oppover etter et presidentvalg. Selv med en lang rekke usikkerhetsfaktorer, blant annet knyttet til en ny tiltakspakke i USA og corona, er det fristende å tro at historien gjentar seg.

"Everything in life is luck"
Donald Trump