Veien tilbake

Etter den store nedturen i mars, slo aksjemarkedene tilbake i april. Nå planlegges det for en gradvis gjenåpning av flere økonomier. Det vil teste både smittespredning og børser.

For måneden sett under ett klatret amerikanske S&P 500 12,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 6,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 6,4 prosent målt i NOK. For Oslo Børs stoppet oppturen på 9,6 prosent (OSEBX).

Gradvis gjenåpning

De fleste land i Europa jobber nå med lettelser og gjenåpning av sentrale deler av økonomiene. Mens det er mye aktivitet i første del av mai for Europas del, er det i USA større forventninger til lettelser mot slutten måneden. Samtidig forventes det et kraftig fall i BNP-veksten i andre kvartal som følge av alle coronatiltakene. For tredje kvartal er det stadig utsikter til en betydelig gjeninnhentning, dog med et historisk stort sprik i anslagene.

Tro og håp

Usikkerheten er naturlig nok knyttet til farten på gjenåpningen og risikoen for økt smittespredning. I tillegg er utvikling av vaksine og flokkimmunitet klare usikkerhetsfaktorer. For G7-landene forventes det nå et fall i BNP-veksten på rundt fire prosent i 2020. Før pandemien var konsensus en vekst på én prosent. For 2021 har økonomene tilsvarende oppjustert forventet BNP-vekst fra omlag én prosent til nesten fire prosent. Scenarioene for arbeidsledighet viser omtrent samme forløp, løftet av troen på at de fleste jobber tross alt ikke forsvinner som følge midlertidige nedstengninger.

Statsgjeld mot nye høyder

Tiltakspakkene fra sentralbankene og myndighetene vil også bidra til å løfte aktiviteten i andre halvår. Samtidig forventes budsjettunderskuddene i mange land å bli rekordstore, spesielt hvis man teller med lån, lånegarantier og kapitaltilførsler. For Tyskland og Italia viser beregninger at dette utgjør i størrelsesorden 30-35 prosent av BNP. Pengetrykkingen er nødvendig på kort sikt, men selvsagt ikke bærekraftig på lang sikt.

Veien videre …

Gjenåpningen vil teste små og store samfunn. Som fondssparer må man være forberedt på perioder med økte svingninger, mens vi gradvis vender tilbake til normalen. Slike perioder bør brukes til å plukke opp noen ekstra fondsandeler.

"Science is the practice of failing repeatedly but learning as you go"
Hilary Mason