Vekstutsiktene nedjusteres

Stadig mer haukete sentralbanker, samt konsum som rammes av økte energi og matvarepriser har gjort at resesjonsfrykten har økt betraktelig. Samtidig ligger den økonomiske veksten over trend, og arbeidsmarkedet er sterkt.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 0,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 0,6 prosent målt i EUR. Nordiske VINX falt 0,2 prosent målt i NOK. Her hjemme var Oslo Børs opp hele 3,8 prosent (OSEBX).

Resesjonsfrykt

Press på forsyningskjeder og økte råvarepriser har bidratt til rekordhøy inflasjon. Utviklingen har blitt ytterligere forsterket av krigen i Europa, som har strupet tilgangen til en rekke råvarer fra Russland. Redusert kjøpekraft har derfor bidratt til at konsumenttilliten har falt kraftig, til tross for et sterkt arbeidsmarked nær rekordlave arbeidsledighetsnivåer. Kombinert med stadig mer haukete sentralbanker, har resesjonsfrykten i markedet økt mer og mer. Så lenge vi unngår en kraftig oppgang i arbeidsledigheten, er det likevel mer nærliggende å tro at det blir en vekstpause fremfor resesjon.

Fra K til diamant

I starten av pandemien så vi et tydelig skille mellom vinnere og tapere i økonomien. Dette ble omtalt som en «K», hvor blant annet vareprodusenter og teknologiselskaper nøt godt av et skifte i konsumet mot for eksempel sportsutstyr og software. Motsatt var det for eksempel for reiseliv og restauranter som ble hardt rammet av nedstengninger. I takt med at økonomien har åpnet opp, har denne utviklingen blitt satt i revers. For servicesektoren er nå heller problemet mangel på arbeidskraft, som under pandemien enten har blitt sagt opp, omskolert, eller de har flyttet på seg. Fallene i industribarometrene kan dermed være en reversering med en speilvendt K, en utvikling som blir til en diamant, heller en starten på en resesjon

Russisk olje sanksjoneres

Oljeprisen reflekterer på mange måter denne todelingen i økonomien. Da økonomien stengte ned for første gang, var oljepriskontrakter i fritt fall, som følge av bortfallet i etterspørsel fra transport og reiseliv. Med gjenåpningen har etterspørselen kommet tilbake, og bidratt til at oljeprisen har kommet kraftig opp igjen. Allerede før invasjonen av Ukraina, hadde oljeprisen steget kraftig, og bidratt til inflasjonspresset vi nå ser.  EUs sanksjoner mot russisk olje gjør at tilbudssiden også blir kraftig innskrenket.

Veien videre …

Globale aksjer målt ved MSCI World var i mai omtrent uendret i lokal valuta, med en nedgang på 0,2 prosent. Selv om konsumenttilliten har falt markant, burde et sterkt arbeidsmarked motvirke umiddelbar resesjonsrisiko. Selskapsinntjeningen holder seg fortsatt sterkt, og kombinert med at globale aksjer i år ned har det bidratt til at markedene nå tilbyr mer attraktiv prising.