Venter fortsatt på rentekutt

Aksjemarkedene steg videre i mars, samtidig som vekstutsiktene holder seg oppe i USA og det ventes rentekutt i Eurosonen.

Aksjemarkedene har vært i «risk-on» siden i fjor høst, og frykten for resesjon har gradvis blitt erstattet med en forventing om en «myk» eller «ingen landing». Dette støttes av ulike makrodata, som for eksempel det toneangivende industribarometeret i USA (ISM Manufacturing). For først gang på 16 måneder bikket det over 50, som igjen indikerer ekspansjon i industrien. 

Svakere i Europa

Som nevnt over er vekstutsiktene langt svakere i Eurosonen enn i USA, og den europeiske sentralbankene ECB forventes nå å være den første til å kutte renten blant de store sentralbankene. Lenge har markedene ventet at FED skulle være først ute, men utfordringen for FED nå er å kutte i en periode med fortsatt robust vekst. Etter pandemien utviklet økonomiene seg relativt i takt, men vi har sett en divergens i økonomisk utvikling og inflasjon mellom landene. Mens USA har vist tegn til økt inflasjonspress seneste tiden, er Eurosonens inflasjonstrykk fortsatt moderat, til tross for en økning i oljeprisene de siste månedene.

Moden børsoppgang?

Også fremover er inflasjonsutviklingen noe som både markedene og sentralbanker har søkelys på. Spesielt i USA et det risiko for en uventet oppgang i inflasjon eller en treg nedgang mot målet som følge av økte vekstutsikter. Det kan tvinge FED til å holde rentene høye lengre, og potensielt skape uro i markedene. Optimismen blant investorer har også kommet tilbake, og et høyt sentiment gjør markedene sårbare for korreksjoner. Samtidig kan høyt sentiment bestå over lengre tid, og trenger ikke å bety at børsoppgangen stopper opp. Dette er også vanskelig å måle på korrekt måte. Aller størst oppgang har man historisk sett etter perioder med pessimisme, mens mindre oppturer har vært sett når optimismen allerede er høy.

Veien videre

Vi så globale aksjer målt ved MSCI World stige videre med tre prosent i mars. Totalt er oppgangen hittil i år på over 10 prosent. Økte råvare og energipriser bidro til å løfte sykliske aksjer. Fremover gjør gode makrotall at utsiktene for inntjeningsvekst fortsatt er gode, mens videre utsettelse av rentekutt forblir en risiko. I sum virker aksjer som et fortsatt gunstig alternativ for langsiktig sparing.