Spørsmål og svar om aksjesparekonto

Nedenfor har vi samlet spørsmål og svar knyttet til aksjesparekonto. Har du spørsmål du ikke får besvart her, vennligst kontakt vårt kundesenter via kontaktinformasjonen nederst på siden.

Her finner du Delphis hovedside for aksjesparekonto.

Er det ekstra kostnader knyttet til Delphis aksjesparekonto?

Det er ingen ekstra kostnader knyttet til vår aksjesparekonto. Du betaler kun vanlig forvaltningshonorar for aksjefondene du har valgt i ordningen.

Kan jeg ha enkeltaksjer i aksjesparekontoen?

Per i dag kan du ikke overføre enkeltaksjer til vår aksjesparekonto. Har du enkeltaksjer med gevinst, anbefaler vi at du etablerer en aksjesparekonto for aksjer hos leverandøren du har disse hos. 

Hva er skattesatsen for aksjesparekonto?

Skattesatsen er 31,68 prosent i 2019. For 2019 blir 75 prosent av verdien lagt til grunn ved beregning av formuesskatten på selvangivelsen.

Når må jeg skatte?

Du skatter først når du tar gevinst ut fra aksjesparekontoen. Pengene du har skutt inn, kan du ta ut når som helst uten å bli belastet skatt påfølgende ligningsår. Du vil også få skjermingsfradrag som reduserer skatten ved salg.

Hvordan rapporteres ordningen?

Storebrand Asset Management AS, som Delphi Fondene er en del av, står for drift av Delphis aksjesparekonto og all rapportering, måned-, halvår og årsrapportering, inkludert skatterapportering.

Kan jeg ha flere aksjesparekontoer?

Ja, du kan etablere flere aksjesparekontoer, til ulike formål.

Kan jeg gi en aksjesparekonto i gave?

En aksjesparekonto kan gis som gave så lenge hele aksjesparekontoen overføres samlet. Da overføres kontoen med de skattemessige fordelene som ligger i den, såkalt skattemessig kontinuitet.

Hvordan er reglene ved død og arv?

Ved død kan aksjesparekontoen overføres med skattemessig kontinuitet til én arving. Hele aksjesparekontoen må imidlertid overføres.

Her finner du Delphis hovedside for aksjesparekonto.

Ta kontakt

Har du spørsmål som ikke er besvart her? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.