Corona og fondssparing

Coronakrisen fortsetter å bre om seg i verden. Det nye nå er at USA, verdens største økonomi, har tatt over som episenter. Forvalter Espen K. Furnes gir sine refleksjoner.

Etter børsenes svalestup forrige uke, har vi denne uken opplevd dager med kraftig børsoppgang. Samtidig legger vi bak oss en uke der antall påviste smittede i USA har passert Kina. I tillegg skjer spredningen i USA raskere enn både i Kina og i Europa.

Aller først, kan du kort oppsummere uken Espen?

– Finansmarkedene har roet seg noe ned, men fremdeles er de daglige svingningene langt høyere enn normalt. Positivt denne uken har vært at mange av dagene har endt med kraftig børsoppgang, selv om fredagen nå ender med nedgang. På valutasiden har den norske kronen styrket seg mot de største valutaene gjennom uken. Norges Banks inngripen for å bedre likviditeten i valutamarkedene må derfor sies å ha gitt en positiv effekt. Likevel er det lite trolig at kronekursen skal tilbake til gamle nivåer med det aller første. Til det er svakheten i oljemarkedet for stor, og risikoaversjonen blant internasjonale investorer for påtrengende.

Apropos olje, hva med Oslo Børs?

– For Oslo Børs sitt vedkommende noterer vi at oljeprisen faller videre, om enn i et lavere tempo enn tidligere. Energirelaterte aksjer fortsetter å gjøre det svakt, men uten de kollapsene vi har sett de tidligere ukene. Internasjonalt virker avstanden mellom Saudi-Arabia og Russland fortsatt å være stor.

Hvordan bidrar sentralbankene og myndighetene?

– Denne uken har vi sett store tiltakspakker blitt lansert, spesielt i USA, noe som også har bidratt til oppgangen på børsene. Den amerikanske sentralbanken har satt i gang "unlimited" pengetrykking inntil videre, og for første gang kjøper sentralbanken også selskapsobligasjoner, noe som vil bedre kapitaltilgangen til næringslivet. Virkeligheten har også gått opp for amerikanske politikere. Onsdag denne uken sanksjonerte de en gigantisk hjelpepakke på to trillioner dollar, som er hele ti prosent av BNP og større enn under finanskrisen. Dermed forbereder verdens største økonomi seg på at coronakrisen vil føre til en solid økonomisk nedtur.

Ser vi allerede nå krisen i makrotallene?

– I forhold til makro utmerker arbeidsmarkedet seg spesielt. Fra USA så vi denne uken "jobless claims" tall som var det høyeste siden andre verdenskrig. Her hjemme fikk vi også nye rekordhopp i antall permitterte og arbeidsledige. Samtidig begynner andre aktivitetsindikatorer å peke nedover, men her er anslagene enn så lenge svært sprikende.

Avslutningsvis, hvordan posisjonerer du porteføljen?

– Vi er fremdeles avventende til markedene på kort sikt. Vi tror at makrotallene vil fortsette å svekke seg betydelig i tiden fremover, og vi er usikre på hvordan børsene vil takle dette. Derfor er vi stadig i "sikre verdiene" modus. Samtidig har vi relativt store kontantposisjoner, som vi på svake dager kan benytte til en mer offensiv posisjonering.

Og da blir rådet til fondssparerne?

– Som vi har sagt tidligere, handler det nå først og fremst om å beholde roen og tenke langsiktig. Aksjemarkedene vil før eller senere finne fotfeste. Med det som utgangspunkt, mener vi at langsiktige fondssparer bør benytte anledningen til å kjøpe noen ekstra fondsandeler på dårlige dager. Det vil erfaringsmessig gi godt betalt over tid.

Her kan du også finne råd rundt langsiktig sparing.

NB: Husk at du kan ta kontakt med Delphis kundesenter dersom du har spørsmål du trenger svar på.