Knallsterke resultater for Delphi Norge

Espen Furnes har forvaltet Delphi Norge siden januar 2020. Men han er på ingen måte ny i Delphi. Helt siden 1998 har han vært en del av Delphis forvalterteam.

I 2020 var avkastningen 22,8 prosent, og endte på 7,3 prosent foran referanseindeksen.

Men også over tid har fondet gjort det sterkt: De siste fem årene har snittavkastningen vært pene 15,2 prosent, mens indeks i snitt har vært opp 10,3.

Espen_Delphi
Forvalter Espen Furnes

Suksessoppskriften er en blanding av trend- og fundamentalanalyse.

– Vi ser på aksjene som allerede er i ferd med å stige. Hvis aksjemarkedet har tatt tak i noe, pleier utviklingen å fortsette, mener vi. Oppturer pleier å være langvarige, mens nedturer er raske, forklarer forvalter av Delphi Norge, Espen Furnes.

Superår

Men ikke bare Delhi Norge gjorde det strekt i 2020. Samtlige av Delphis fond leverte til tross for et år preget av pandemi og stor usikkerhet. Delphi Global endte hele 25 prosent foran indeks, Delphi Norge 15 prosent foran indeks, Delphi Europe 10 prosent foran, Delphi Nordic 7 prosent foran og Delphi Kombinasjon 4 prosent foran indeks.

Les mer om Delphis superår her

Tilbake til suksessoppskriften, for Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Brorparten av Delphis konkurrenter sverger kun til fundamental analyse. Det alene er ikke nok i Delphis verden, for Delphis forvaltere mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser.

Delphis screeningmodell har de siste årene blitt videreutviklet, noe forvalterne mener både har og ikke har vært bakgrunnen for den gode avkastingen i 2020.

– En av de viktigste nyvinningene i modellen er introduksjonen av fundamentaltrenden, som i hovedsak er en kvantitativ analyse av alle analytikernes inntjeningsestimater. Dessverre faller den direkte nytteverdien av denne modellen ved veldig brå endringer i økonomien, noe man typisk vil se ved en global pandemi eller en verdenskrig. Svakhetene ved screeningmodellene våre kjenner vi heldigvis godt, så da pandemien traff oss, lente vi oss i større grad på den manuelle og subjektive fundamental analysen vår. På den andre siden kjenner vi godt til styrken av å lytte til markedet i en slik situasjon, så å lene seg til aksjenes pristrend og momentum ble dermed viktigere enn vanlig, forklarer forvalteren.

Furnes påpeker at suksessoppskriften er en blanding av trend- og fundamentalanalyse.

– Vi ser på aksjene som allerede er i ferd med å stige. Hvis aksjemarkedet har tatt tak i noe, pleier utviklingen å fortsette, mener vi. Oppturer pleier å være langvarige, mens nedturer er raske, forklarer Furnes.

Det er imidlertid ikke nok at aksjen har en positiv trend. Forvalterne bruker mest tid på å analysere enkeltselskaper. Kvaliteten på selskapet må være på plass. Forvalterne ser på faktorer som lønnsomhet, vekstpotensial og inntjeningsestimater.

– Dette er grunnprinsippet vårt. Men, det er klart at det norske markedet er ganske lite, så det er forskjell på graden av etterlevelse fra gang til gang, sier den rutinerte forvalteren.

Les mer om hva som var driveriene til den gode avkastningen i Delphi Norge her