Topper på klima blant 18.000 fond

Delphi Green Trends fikk topp-plassering under utdelingen av CDP Europe Awards miljørelaterte kåring Climetrics. Fondets pris ble utdelt i kategorien globale aksjefond.

Rangeringen av fondene er basert på data fra klimaklassifiseringen for fond, Climetrics, lansert av organisasjonen CDP og ISS-ESG. Climetrics gjør uavhengige rangeringer av rundt 18.000 globale fond som representerer 15 billioner euro, altså 30 prosent av det globale fondsmarkedet.

– Det er selvsagt gledelig at vår måte å tenke rundt bærekraftige investeringer blir anerkjent. Det viser at fondets strategi står seg, og at investeringene kan bidra til å utgjøre en forskjell, sier porteføljeforvalter for Delphi Green Trends, Ivar Harstveit.

Fem toppfond

Rangeringen er basert på Climetrics' underliggende metodikk. Innenfor fire kategorier (globale fond, europeiske fond, amerikanske fond og fremvoksende markeder) blir fondene rangert ut fra en beregnet poengsum. De fem beste i hver kategori ender opp med toppscore, og i kategorien globale fond, finner vi altså Delphi Green Trends.

Rangeringen måler blant annet resultatene av fondsbeholdningen og kapitalforvalterens policy når det kommer til klimaspørsmål og investeringer. Rangeringen påvirkes mest av fondets eierandeler, og fondsforvalteres aktive investeringsbeslutninger har stor innvirkning. Climetrics beregner hvor godt selskaper i et fonds portefølje avdekker og styrer vesentlig risiko og muligheter knyttet til klimaendringer, vannsikkerhet og avskoging.

Fem grønne temaer

Delphi Green Trends investeringsuniverset er globalt, og som fondsnavnet tilsier, består av selskaper som har grønne inntekter knyttet opp mot temaene fornybar energi, sirkulærøkonomi, grønn mobilitet, grønne bygninger og infrastruktur, samt bærekraftige økosystemer og jordbruk.

Les mer om Delphi Green Trends

– Vi ønsker å ha en portefølje som vil gi oss bred diversifisering, samtidig som vi ikke ønsker å «vanne ut» hva vi definerer som grønt. Begge hensyn sikrer vi gjennom å lete etter selskaper eksponert mot de fem grønne temaene. Vi drar også store fordeler av kompetansen innen bærekraft som er bygget opp i Storebrand Asset Management, sier Harstveit.